privacy>        
 
 
 
     
  PRIVACYVERKLARING


PRIVACY EN INTERNET

Steeds meer mensen hechten waarde aan de bescherming van hun privacy. Toch is het niet eenvoudig om precies aan te geven wat privacy betekent. Volgens het woordenboek is het de gelegenheid van mensen om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontwijken. Volgens een andere beschrijving is privacy het grondwettelijke recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op privacy lijkt heel vanzelfsprekend: In de 'echte' wereld kunt u zich afzonderen om vertrouwelijke zaken te bespreken. Op internet wordt privacy echter steeds minder controleerbaar.


PRIVACY BIJ KLIKHOSTING.NL
In de contacten met onze klanten valt regelmatig het woord privacy. Logisch, omdat internet en privacy veel met elkaar te maken hebben. Als een klant een website bezoekt of een e-mail verstuurt, 'vervoeren' wij informatie die zeer vertrouwelijk kan zijn.
Privacybescherming staat voor kwaliteit. Klikhosting.nl vindt dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en garandeert u dat via de Algemene Voorwaarden. Klikhosting.nl stelt de gegevens van de klanten niet ter beschikking van derden, niet in geÔndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.


UW PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk wilt u weten hoe klikhosting.nl met uw persoonlijke gegevens omgaat. Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun geslacht, beroep of geboortedatum, maar registreren uw naam, adres en woonplaats om rekeningen toe te kunnen sturen. Daarnaast vraagt klikhosting.nl ook om het telefoonnummer. Dat is nodig als extra verificatie, bijvoorbeeld als u uw legitimatie niet kunt faxen bij een wachtwoordwijziging.


UW ACTIVITEITEN OP INTERNET

Klikhosting.nl stelt geen profielen samen van klanten op grond van surfgedrag. Van uw individuele verrichtingen op internet wordt niets opgeslagen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:


  • E-mails en e-mailadresseringen
  • Bezoek aan websites (surfgedrag)
  • Abonnementen op nieuwsgroepen
  • IRC-chats en -verbindingen

Klikhosting.nl houdt het surfgedrag van klanten niet bij.
Klikhosting.nl bewaart en analyseert niet welke websites klanten bekijken, hoe lang ze dat doen of hoe vaak ze er terugkeren.
Voor e-mail geldt dat deze op onze server blijft staan zolang een klant dit niet ophaalt en verwijdert, maar klikhosting.nl neemt op geen enkele wijze kennis van de inhoud van de mails op de server, zoals ook gegarandeerd in de Algemene Voorwaarden. Wel maakt klikhosting.nl een dagelijkse back-up van alle bestanden, om in geval van een dramatische storing bestanden toch nog deels terug te kunnen zetten.
Alles wat u doet op internet kan worden vastgelegd door derden. Hierop heeft klikhosting.nl in het geheel geen invloed. In een chat kan elke deelnemer zelf een logfile maken van alles wat er wordt gezegd. Een posting in een nieuwsgroep kan gearchiveerd worden in een openbaar archief als bijvoorbeeld Google groups, een e-mail die u verstuurt kan door de ontvanger worden bewaard, uw surfgedrag kan door eigenaren van websites worden bewaard en geanalyseerd.


WAT KLIKHOSTING.NL WEL BIJHOUDT
Klikhosting.nl bewaart technische logfiles. Deze gegevens heeft klikhosting.nl nodig voor de interne bedrijfsvoering. Klikhosting.nl heeft geen enkele wijze de intentie om te bekijken of analyseren wat individuele klanten op internet verrichten.
Gedetailleerde uitleg:

  • Klikhosting.nl houdt bij hoeveel dataverkeer er per homepage wordt gegenereerd, omdat er een limiet aan het toegestane dataverkeer zit. Voor overschrijding van die limiet wordt er automatisch per e-mail gewaarschuwd.
  • Eigenaren van websites kunnen bovendien met behulp van statistieken zien op welke tijdstippen de pagina's zijn bezocht, door welke IP-nummers. Dat wil zeggen dat bezoekers op geaggregeerd niveau te herleiden vallen
  • tot de provider of het land van waaruit ze met internet zijn verbonden.

MEDEDELINGEN VAN KLIKHOSTING.NL AAN KLANTEN
Klikhosting.nl heeft een volstrekt reclamevrije website.
Klikhosting.nl is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Klikhosting.nl verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van het mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.


WETGEVING
Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Hierdoor is het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendiensten, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk.
Klikhosting.nl zal nauw toezien op een juiste, correcte en wettige uitvoering van de bevoegdheden van Justitie en inlichtingendiensten op dit gebied. Ook zal klikhosting.nl streven naar openheid over de uitvoering van de wet en de gemaakte afspraken met Justitie en inlichtingendiensten, in zoverre de wet dit toelaat.

 
     


   
linux    
frontpage    
php    
mysql    
sidn    
     
 © 2000-2021 klikhosting.nl | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Vermelde prijzen zijn excl. BTW